خدمات برق


بخش خدماتی: برق

 

زیر مجموعه ها :

 

الف :برق ساختمان

 

 ب:  برق صنعتی

 

برق ساختمان شامل:

 

طراحی ، سیم كشی و برق رسانی مجتمع های مسكونی

 

طراحی سیستم های روشنایی ساختمان طبق اصول مهندسی

 

طراحی و اجرای كامل كلیه تجهیزات الكتریكی مجتمع های مسكونی

 

 

برق صنعتی شامل :

 

طراحی و اجرای كابل گذاری فشار ضعیف و قوی

 

طراحی و اجرای تابلوهای برق

 

طراحی و اجرای سیستم های الكتریكی صنایع

 

نصب و راه اندازی الكتروموتورهای تك فاز و سه فاز

 

نصب و راه اندازی و تعمیرات تابلوهای برق موتورخانه و...